Administracja > Użytkownicy > Prawa do raportów

Drukuj

Prawa do raportów

Na zakładce Prawa do raportów znajdują się prawa wybranego użytkownika do raportów w Modułach Zarządzania Zasobami. Nadawanie dostępu polega na przełączeniu pola wyboru w kolumnie Dostęp.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Prawa do modułu

 

Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn, a także wybrać kolumny, według których będą grupowane dane.

Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Po wskazaniu kursorem na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji.