Administracja > Użytkownicy > Prawa do modułów

Drukuj

Prawa do modułów

Repozytorium Dokumentów we współpracy zapewnia kompleksowe wsparcie Użytkownika w zarządzaniu dokumentami, zarówno papierowymi jak i elektronicznymi. Użytkownikom wykonującym czynności na dokumentach: przelewach, deklaracjach należy nadać uprawnienia do modułu Repozytorium Dokumentów.

 

Na zakładce Prawa do modułów znajdują się prawa wybranego użytkownika do modułów zainstalowanych w systemie. Nadawanie dostępu do wybranych modułów polega na przełączeniu pól wyboru w kolumnie Dostęp.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Prawa do modułu

 

hmtoggle_plus1Opis kolumn zakładki: Prawa do modułów

 

Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn, a także wybrać kolumny, według których będą grupowane dane.

 

Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy. Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

 

Po wskazaniu kursorem na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji.