Nieobecności > Powrót do pracy po długiej nieobecności

Drukuj

Powrót do pracy po długiej nieobecności

Wobec pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym pracodawcy przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Symfonia ERP Kadry i Płace uwzględnia wystąpienie takich okoliczności i nalicza te składki, jako finansowane przez budżet państwa w okresach, gdy pracownik jest przypisany do wzorca Zerowe składki FP i FGŚP.

 

hmtoggle_plus1Zdarzenie przypisujące do wzorca

hmtoggle_plus1Ręczne przypisanie pracownika do wzorca

hmtoggle_plus1Modyfikacja przypisania pracownika do wzorca

 

Zobacz także:

Zerowe składki na Fundusz pracy i FGŚP

Przypisywanie pracowników do wzorców