Kartoteki > Schematy księgowo-analityczne > Podgląd księgowań

Drukuj

Podgląd księgowań

Podgląd księgowań dostępny jest z menu podręcznego na oknie Pracownicy, dla zaznaczonych pracowników. Wybranie tego polecenia spowoduje wyświetlenie zestawienia księgowań dla wybranych pracowników.