Kartoteki > Definicje szablonów list płac > Definicje szablonów list płac - Zestawy wzorców

Drukuj

Definicje szablonów list płac – Zestawy wzorców

Okno służy do definiowania zestawów wzorców wykorzystywanych w szablonach list płac.

W oparciu o predefiniowane lub własne zestawy wzorców możemy utworzyć szablony okresów płacowych.

 

Aby dodać zestaw wzorców

1.W kartotece Definicje szablonów list płac wybierz katalog Zestawy wzorców.

2.Kliknij przycisk B_KATDOD1.

3.W oknie Nowy zestaw wzorców podaj nazwę tworzonego zestawu.

4.Zatwierdź operację przyciskiem Utwórz.

 

Aby dodać wzorce kadrowo-płacowe do zestawu

1.W kartotece Definicje szablonów list płac wybierz katalog Zestawy wzorców.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Przyporządkowywanie pracownika do wzorców kadrowo-płacowych wybierz z listy lub widoku katalogów wzorzec.

4.Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać wybrany wzorzec.

5.Po zakończeniu dodawania zamknij okno przyciskiem Zamknij.

6.Dla dodanych wzorców można ustawić:

flagę flag_r oznaczającą wzorce rozliczane kadrowo w danym okresie płacowym. Jeżeli nie ustawimy przy wzorcu tej flagi to pracownicy przypisani do tego wzorca nie zostaną w dodawanym okresie rozliczeni. Flagę można przełączyć za pomocą skrótu ALT+U.

w kolumnie w okresie czy wzorzec ma być rozliczany w okresie: kadrowym, podatkowym, ZUS czy domyślnym dla danego wzorca. Pole można przełączyć za pomocą skrótu ALT+R.