Instalacja > Instalacja wielostanowiskowa - Windows Home

Drukuj

Instalacja wielostanowiskowa - Windows Home

Stanowisko 1

1.Zainstalować programy:

Symfonia ERP Kadry i Płace.

MS SQL Server Express - instalacja domyślna.

 

Wersja instalowanego silnika bazy danych zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego:

na systemach 32 bitowych instalowany jest Microsoft SQL 2012 Server Express, na pozostałych systemach 64 bitowych instalowany jest Microsoft SQL 2016 Server Express.

 

Instalacja domyślna konfiguruje serwer SQL. Serwer dostępny będzie pod nazwą: nazwa_komputera\sagepl.

 

hmtoggle_plus1Aby sprawdzić nazwę komputera

 

2.Wybrać Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi\Reguły przychodzące (Start \ Narzędzia administracyjne systemu Windows)

We właściwościach reguł SQLBrowser i SQLExpressSage zakładka Zaawansowane zaznaczyć Profil Publiczny.

3.Uruchomić program Symfonia ERP Kadry i Płace i utworzyć nową firmę.

Jak utworzyć nową firmę >>

 

Stanowisko 2

1.Zainstalować program Symfonia ERP Kadry i Płace.

2.Uruchomić Symfonia ERP Kadry i Płace.

W oknie Lista Firm wybrać Dodaj firmę,

Zaznaczyć Dołączanie firmy i wybrać Dalej.

3.Dołączanie firmy:

Krok 1 - Serwer MS SQL:

Wpisać lub wybrać serwer, z którego ma zostać dołączona baza danych.

Nazwa serwera zainstalowanego na stanowisku 1.

Wybrać Dalej.

Krok 2 - Baza danych:

Wybrać bazę danych, która ma zostać dołączona do listy firm.

Wybrać Dołącz firmę.

Krok 3 – Podsumowanie wyników:

Po zakończeniu procesu dołączania firmy w kroku Podsumowanie wyników wyświetlana jest informacja czy dołączanie firmy zakończone zostało powodzeniem.

Jeżeli firma została dołączona na oknie pojawi się podsumowanie wszystkich parametrów założonej firmy.

 

Wybranie opcji Otwórz firmę powoduje przejście do okna logowania do firmy, wybranie Zakończ powoduje powrót do Listy firm.