Instalacja > Instalacja wielostanowiskowa

Drukuj

Instalacja wielostanowiskowa

Klienci pracujący na wielu stanowiskach mogą pobrać i zainstalować komponent Symfonia Services umożliwiający synchronizację ustawień administracyjnych połączonych stanowiskach.

 

Jeśli masz Windows Home zobacz >>

 

Symfonia Services zapewnia:

wspólne parametry połączeniowe baz danych,

synchronizację czasu,

logowanie błędów, ostrzeżeń i informacji dla użytkownika do plików .log,

pracę z MS DTC (jeśli usługa zostanie włączona),

synchronizację ustawień polityki haseł.

 

Instalację Symfonia ERP Kadry i Płace do pracy wielostanowiskowej obrazuje poniższy schemat.

 

schemat_instalacja

 

Instalacja Serwera SQL

Na komputerze pełniącym rolę serwera zainstaluj silnik bazy danych MS SQL.

 

Aby zainstalować MS SQL z pominięciem instalacji programu Symfonia ERP Kadry i Płace:

1.W aplikacji startowej pakietu instalacyjnego wybierz Microsoft SQL Server Express a następnie Pobierz Microsoft SQL Server Express. Serwer SQL wymaga systemu 64 bitowego.

 

instal_01

 

2.Uruchom pobrany plik Instaluj_SQLExpress.exe.

3.Następnie wybierz Instalacja domyślna MS SQL.

hmtoggle_plus1Uwagi do instalacji MS SQL 2016 w systemie Windows 10

4.Potwierdź licencję programu aby kontynuować.

5.Konto administratora serwera SQL tworzone jest z poświadczeniami użytkownika Windows wykonującego instalację. Dodatkowo na serwerze instalator dodaje użytkownika saSage przeznaczonego do obsługi kopii bezpieczeństwa. W oknie instalatora Konfiguracja konta administratora SQL wybierz:

Domyślna konfiguracja – dla użytkownika saSage utworzone zostanie domyślne hasło. Czynności związane z administrowaniem bazą danych (np: tworzenie bazy, tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa) nie będą wymagały podania nazwy użytkownika i hasła.

Własne hasło dla użytkownika – wprowadź własne hasło dla użytkownika saSage. Czynności związane z administrowaniem bazą danych (np: tworzenie bazy, tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa) będą wymagały podania nazwy użytkownika i hasła.

6.Przejście Dalej rozpocznie instalację serwera SQL.

 

Instalacja domyślna konfiguruje serwer SQL oraz Firewall Windows.  Serwer dostępny będzie pod nazwą: nazwa_komputera\sagepl.

 

Instalacja Symfonia.Services dla KiP

Symfonia.Services dla programu Symfonia ERP Kadry i Płace należy zainstalować na komputerze pełniącym rolę serwera.

1.W aplikacji startowej pakietu instalacyjnego wybierz Narzędzia dodatkowe, a następnie Instaluj Symfonia Symfonia Services KiP.

2.W oknach kreatora instalacji:

Zatwierdź warunki umowy licencyjnej.

Podaj katalog instalacji.

W oknie Konfiguracja globalna podaj port (domyślnie 32442), na którym prowadzona będzie komunikacja z stanowiskami roboczymi.

instal_02

 

Instalator dodaje do zapory (firewalla) wyjątki:

„RPC” dla portu TCP 135,

„Sage_SymfoniaSrv_A_B” dla portu podanego przy instalacji.

 

 

Instalacja Symfonia ERP Kadry i Płace

Na każdym stanowisku roboczym należy wykonać instalację programu Symfonia ERP Kadry i Płace.

 

Na stanowiskach roboczych nie instalujemy serwera SQL. Na oknie podsumowania instalacji programu Symfonia ERP Kadry i Płace kliknij Zakończ bez zaznaczania Zainstaluj serwer SQL.

 

 

Konfiguracja CMNKIPConfig

Na każdym stanowisku roboczym należy skonfigurować połączenie do serwera na którym zainstalowano Symfonia.Services. W tym celu:

1.Uruchom znajdujący się w katalogu instalacji Symfonia ERP Kadry i Płace program CMNKIPconfig.exe.

cmnconfig

2.W oknie Symfonia KIP CMNKIPConfig w polach:

Lokalizacja konfiguracji globalnej - ustaw Na serwerze.

Host - podaj nazwę serwera na którym zainstalowano Symfonia.Services.

Port - podaj port na którym prowadzona będzie komunikacja z Symfonia.Services. Domyślnie jest to port 32442.

3.Przyciskiem Testuj sprawdź czy połączenie z Symfonia.Services jest możliwe. Do nawiązania połączenia może być konieczne dodanie wyjątków do zapory systemowej. Lista_portów >>

4.Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.