Dokumenty > Raporty > Informacja o warunkach zatrudnienia

Drukuj

Informacja o warunkach zatrudnienia

Raport przygotowuje wydruk zawierający przekazywane pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia lub zmianie warunków zatrudnienia.

 

W przypadku przygotowywania raportu z wypełnionymi danymi możliwe jest utworzenie szablonów wydruku dla późniejszego wykorzystania.

 

W zależności od wybranych parametrów wygląd okna będzie się różnić.

 

Wydruk wypełnionego formularza (zaznaczone pole Wypełnij danymi)

Gdy zaznaczone jest pole Wypełnij danymi wydruk będzie przygotowany z uzupełnionymi pozycjami na podstawie wypełnionych wartości parametrów poniżej.

 

Kliknięcie img_kip_159 zwija, img_kip_160 rozwija grupę ustawień poszczególnych pól wydruku.

 

img_kip_157

 

Wykorzystanie szablonów (zapis, odczyt, zmiana)

Raport umożliwia zapisanie wprowadzonych zestawów informacji o zatrudnieniu jako szablonów w celu ich późniejszego wykorzystania.

 

Aby zapisać szablon zaznacz pole zapisz szablon jako i wprowadź nazwę pod jaką szablon zostanie zapisany np:

 

img_kip_155

 

Szablon zostanie zapisany po wykonaniu raportu i będzie zawierał ustawienia z jakimi raport został wykonany.

 

Aby użyć wcześniej zapisanego szablonu zaznacz pole wybierz szablon i z rozwijanej listy wybierz nazwę szablonu, którego chcesz użyć np:

 

img_kip_156

 

Pola raportu zostaną wypełnione na podstawie wybranego szablonu.

 

Aby zmodyfikować zapisany szablon:

1.Zaznacz oba pola:

wybierz szablon i wybierz nazwę szablonu który chcesz zmienić (wczytanie szablonu nie jest niezbędne, ale wypełni jego dane przed wprowadzeniem zmian).

zapisz szablon jako i podaj nazwę pod jaką zapisany zostanie zmodyfikowany szablon (jeśli będzie to taka sama nazwa jak istniejący już szablon to zostanie on nadpisany).

2.Wprowadź zmiany w we wzorze i wykonaj raport żeby zapisać zmiany w szablonie.

 

Utworzony szablon można usunąć po wybraniu go w polu wybierz szablon i kliknięciu przycisku img_kip_164.

 

Ustawienia wypełnienia wydruku

Wartości wprowadzone w polach Data i Miejscowość wypełnią pole nagłówka wydruku miejscowość i data.

 

Zmiana warunków zatrudnienia – gdy pole jest zaznaczone wydruk zostanie przygotowany jako Informacja o zmianie warunków zatrudnienia.

 

Grupa Drukuj informacje podstawowe zawiera 12 punktów z podstawowymi informacjami o warunkach zatrudnienia.

 

img_kip_158

 

Po rozwinięciu przyciskiem img_kip_160 widoczne będą poszczególne pole i wartości jakimi zostaną na wydruku uzupełnione:

1.Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy

2.Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy

3.Przerwy w pracy

4.Odpoczynek

5.Godziny nadliczbowe

6.Praca zmianowa

7.Przemieszczane się miejscami pracy

8.Inne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia

9.Wymiar przysługującego urlopu płatnego

10.Zasady rozwiązania stosunku pracy

11.Prawa do szkoleń

12.Obowiązujący układ zbiorowy pracy lub inne porozumienia

 

Jeśli Regulamin pracy ustawiony zostanie na Nie wtedy drukowane będą 4 dodatkowe punkty:

13.Pora nocna (domyślnie wyświetla dane z ustawień pory nocnej w kalendarzu firmy. Jest to pole tekstowe i można edytować jego treść z poziomu formatki raportu)

14.Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia

15.Przyjęty sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy

16.Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

 

Większość definicji dla treści punktów wydruku to pola tekstowe, za wyjątkiem pól, które korzystają z danych słownikowych:

Pkt 1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy korzysta ze słownika Norma czasu pracy,

Pkt 2. Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy korzysta ze słownika Wymiar czasu pracy,

Pkt 14. Termin, miejsce, czas i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia korzysta ze słownika Sposób wypłaty wynagrodzenia,

Pkt 15. Sposób potwierdzenia przybycia do pracy korzysta ze słownika Sposób potwierdzenia przybycia do pracy.

 

Grupa Drukuj informacje o warunkach pracy zdalnej zawiera trzy punkty dla informacji o warunkach pracy zdalnej.

 

img_kip_161

 

Grupa Drukuj informacje o instytucjach zabezpieczenia społecznego zawiera dwa punkty dla informacji o instytucji zabezpieczenia społecznego (np. ZUS) i PPK\PPE:

 

img_kip_162

 

Grupa Drukuj informacje o warunkach pracy za granicą zawiera cztery punkty z informacjami dotyczące pracy za granicą:

 

img_kip_163

 

Zaznaczenie dodatkowego pola Zapewnienie powrotu do kraju dodaje punkt Warunki powrotu do kraju.

 

Wydruk formularza bez danych (odznaczone pole Wypełnij danymi)

 

img_kip_154

 

Gdy odznaczone jest pole Wypełnij danymi wydruk będzie przygotowany w formie formularza do samodzielnego wypełnienia.

 

Pozostałe parametry w tym trybie to:

Zmiana warunków zatrudnienia – gdy pole jest zaznaczone wydruk zostanie przygotowany jako Informacja o zmianie warunków zatrudnienia.

 

Drukuj informacje podstawowe – drukuje pozycje (pierwsze 12 pkt.) do uzupełnienia podstawowych informacji o warunkach zatrudnienia.

Jeśli Regulamin pracy ustawiony zostanie na Nie wtedy drukowane będą 4 dodatkowe punkty:

13. Pora nocna,

14. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

15. Przyjęty sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy,

16. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy.

 

Drukuj informacje o warunkach pracy zdalnej – drukuje trzy punkty do uzupełnienia informacji o warunkach pracy zdalnej:

Jednostka organizacyjna,

Osoba/organ odpowiedzialny za współpracę,

Osoby upoważnione do kontroli.

 

Drukuj informacje o instytucjach zabezpieczenia społecznego – drukuje dwa punkty do uzupełnienia informacji o instytucji zabezpieczenia społecznego (np. ZUS) i PPK\PPE.

 

Drukuj informacje o warunkach pracy za granicą – drukuje trzy punkty do uzupełnienie informacji dotyczącej pracy za granicą:

Państwa świadczenia pracy,

Waluta wynagrodzenia,

Przysługujące świadczenia,

Okres świadczenia pracy za granicą,

oraz część do uzupełnienia o okresie świadczenia pracy za granicą i o zapewnieniu lub nie powrotu do kraju.