Współpraca z innymi programami > Import danych XML (w.2009)

Drukuj

Import danych XML (w.2009)

Opcja ta umożliwia import danych w formacie XML z Symfonia ERP Kadry i Płace wersji 2009.

 

Polecenie Import danych XML (w.2009) wyświetla okno, w którym należy wskazać zakres i sposób importu danych.

Po zatwierdzeniu ustawień przyciskiem Wykonaj zostanie otwarte okno Otwieranie, w którym należy wybrać plik, z którego nastąpi import.