Kartoteki > Formuły

Drukuj

Formuły

Okno kartoteki formuł.Formuły wykorzystywane są do wyliczania wartości elementów w systemie kadrowo-płacowym na podstawie innych elementów.

Oprócz argumentów jawnie ustalonych, formuła obliczać wartość, biorąc pod uwagę wszystkie elementy systemu kadrowo-płacowego, które zaklasyfikowano do wspólnego zbioru.

 

Lista formuł znajdująca się z prawej strony okna prezentuje wszystkie formuły znajdujące się we wybranej na drzewku grupie lub spełniające wybrane kryterium wyszukiwania.

Formuły zdefiniowane w AMBASIC są oznaczone ikoną ustawienia_-_formu_y_oblicz.

 

Na górze okna znajduje się rozwijane pole wyboru Filtr umożliwiające filtrowanie wyświetlanych formuł według ich rodzajów (płacowe, kadrowe, walidujące, księgowe).

 

Panele z lewej strony okna:

Katalogi – katalogi grupujące formuły pod kątem funkcji, jakie pełnią w programie.  Wybór katalogu powoduje wyświetlenie listy znajdujących się w nim formuł. Katalog główny wyświetla wszystkie formuły.

Wyszukiwanie – lista kryteriów wyszukiwania. Użytkownik może tworzyć własne kryteria wyszukiwania.

 

Zobacz także:

Edycja Formuł