Współpraca z innymi programami > Eksport XML (w.2009)

Drukuj

Eksport XML (w.2009)

Opcja ta umożliwia eksport danych pracowników do pliku XML w formacie zgodnym z programem Kadry i Płace wersji 2009.

 

Polecenie Eksport danych\ Eksport XML(w.2009) wyświetla okno, w którym należy ustawić zakres czasu, z jakiego mają zostać eksportowane dane oraz ich zakres (przypisanie do wzorców, inicjalizacje kalendarzy).

Po zatwierdzeniu ustawień przyciskiem Zapisz zostanie otwarte okno Zapisywanie jako, w którym należy podać nazwę pliku, do którego zostaną zapisane eksportowane dane.