Współpraca z innymi programami > Eksport do FK

Drukuj

Eksport do FK / Import z FK

Polecenie Eksport do FK uruchamia raport Polecenie księgowania.

Wykonanie raportu z zaznaczona opcją Eksport do FK prześle księgowania do programu Finanse i Księgowość zgodnie z zdefiniowanymi ustawieniami współpracy.