Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Dodawanie składowych do wzorca czasu pracy

Drukuj

Dodawanie składowych do wzorca czasu pracy

W oknie Dodawanie składowych do wzorca czasu pracy na drzewku schematów czasu pracy należy wybrać odpowiedni wzorzec czasu pracy lub wzorzec dnia, a następnie po zaznaczeniu go kliknąć przycisk Dodaj.

Wybrany obiekt pojawi się w oknie składowych wzorca czasu pracy.

 

Powtarzając powyższą operację dołączamy wszystkie dni składające się na wzorzec czasu pracy, a następnie zamykamy okno.

 

Aby zamknąć okno, wybierz przycisk Zamknij.