Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Dodawanie zdarzenia

Drukuj

Dodawanie zdarzenia

Zdarzenia możemy dodawać w Kalendarzu lub w Dzienniku zdarzeń.

 

Aby dodać zdarzenie do kalendarza firmy, wzorca lub pracownika w oknie kalendarza należy:

1.Otworzyć okno pracownika, wzorca lub firmy.

2.W oknie pracownika, wzorca lub firmy kliknij zakładkę zakładki Kalendarz.

3.W oknie kalendarza kliknij na dzień, w którym chcesz wstawić zdarzenie i z menu podręcznego wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

4.W oknie Wystąpienie zdarzenia wybierz z drzewka Katalogu zdarzeń te, które chcesz wstawić.

5.Wypełnij dane dotyczące wystąpienia zdarzenia, a następnie je zatwierdź klikając przycisk Zapisz.

 

 

Aby dodać zdarzenie do kalendarza firmy, wzorca lub pracownika w oknie Dziennika zdarzeń:

1.Kliknij przycisk Zdarzenia.

2.W oknie dziennika zdarzeń odszukaj na drzewku hierarchii kalendarzy odpowiedni obiekt, a następnie go zaznacz.

3.Kliknij przycisk b_dodaj_s.

4.W oknie Wystąpienie zdarzenia wybierz z drzewka Katalogu zdarzeń te, które chcesz wstawić.

5.Wypełnij dane dotyczące wystąpienia zdarzenia, a następnie je zatwierdź klikając przycisk Zapisz.