Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Definicje obiektów kalendarzowych > Definicja rodzaju dnia

Drukuj

Definicja rodzaju dnia

Okno można też odtworzyć wybierając polecenie Nowy z menu kontekstowego lub edytując wybrany rodzaj dnia (np. dwukrotne kliknięcie wybranego rodzaju dnia).

 

W oknie ustalamy podstawowe atrybuty dla danego rodzaju dnia:

 

Dane podstawowe

Nazwa – w polu należy wpisać unikalną nazwę definiowanego rodzaju dnia.

Opis – w polu można podać informacje dotyczące wzorca, ułatwiające jego późniejszą identyfikację

 

Rodzaj dnia

Należy wybrać rodzaj dnia (dzień roboczy, dzień wolny, dzień nieokreślony RCPerp_rcp).

 

Flagi

Parametry w tej sekcji określają dodatkowe cechy definicja dnia:

Przysługują dodatki za prace w niedzielę i święta

Generuj nieobecności całodzienne

Zamiana za święto w dodatkowy dzień wolny

Dodatkowa praca podczas nieobecności np. urlopu macierzyńskiego

 

Parametry

Priorytet dziedziczony jest z okna Wzorzec dnia

 

Sposób prezentacji w kalendarzu

kolor tła – w tym polu możemy wybrać dla definiowanego rodzaju pracy kolor tła w kalendarzu

kolor czcionki – w tym polu możemy wybrać dla definiowanego rodzaju pracy kolor czcionki w kalendarzu