Ustawienia > Repozytorium Dokumentów > Dane autoryzacyjne

Drukuj

Dane autoryzacyjne

Znajdujące się na tym oknie ustawienia określają dane autoryzacyjne dla osoby fizycznej, służące do podpisywania deklaracji podatkowych.

 

Dane autoryzacyjne muszą być zgodne z danymi podatnika umieszczanymi na deklaracjach. Wprowadzając imię i nazwisko podatnika należy zwrócić uwagę na wielkość znaków.

 

Na oknie znajdują się ustawienia autoryzacyjne podatnika składającego deklarację: NIP, Pesel, Imię, Nazwisko, Data urodzenia.

 

W polu Kwota należy podać kwotę przychodu z zeznania PIT za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji. Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za wymagany rok podatkowy należy wpisać 0 (zero).

 

Na przykład: jeśli składana jest deklaracja w roku 2018 (za rok 2017), wtedy w danych autoryzacyjnych wykorzystujemy kwotę przychodu z deklaracji PIT złożonej za rok 2016.

 

W polu Rodzaj identyfikatora można określić czy do identyfikacji płatnika wykorzystywany będzie numer NIP czy PESEL. Jeśli zaznaczone zostało pole Automatyczny odczyt danych autoryzacyjnych z deklaracji program automatycznie dopasuje rodzaj identyfikatora oraz wielkość znaków do danych na deklaracji.