Nieobecności > Czas wolny za nadgodziny > Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny

Drukuj

Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny

Aby zarejestrować odbiór czasu wolnego za nadgodziny na wniosek pracownika bez potrącenia wynagrodzenia za nieobecność:

1.W kalendarzu pracownika wskaż dzień odbioru czasu wolnego.

2.Kliknij przycisk b_wstaw_zdarz.

3.W oknie Edycja Zdarzeń w kalendarzu z rozwijanego pola Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności \ 4 Czas wolny za nadgodziny \ Czas wolny za nadgodziny płatny \ Czas wolny płatny na wniosek pracownika za godziny nadliczbowe.

4.W polach Czas wystąpienia od godziny: ... do godziny: ... podaj przedział czasu dla rejestracji odbioru czasu wolnego.
Klikając w polu znajdującym się na prawo od pola minut można przełączyć (b_prz_dob) rejestrację rozpoczęcia lub zakończenia zdarzenia w kolejnej dobie.

5.W sekcji Rozliczanie określ okres rozliczeniowy. Okres Domyślny oznacza okres wystąpienia zdarzenia.

6.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

7.W oknie Wniosek o udzielenie czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe uzupełnij parametry wniosku.

8.Aby kontynuować i utworzyć podgląd wydruku wniosku kliknij przycisk Wykonaj.

9.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku wniosku. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.

 

Zobacz także:

Nadgodziny