Nieobecności > Czas wolny za nadgodziny > Czas wolny na wniosek pracownika za godziny nadliczbowe

Drukuj

Czas wolny na wniosek pracownika za godziny nadliczbowe

W celu rejestracji odbioru czasu wolnego za nadgodziny na wniosek pracownika:

1.W kalendarzu pracownika wskaż dzień odbioru czasu wolnego.

2.Kliknij przycisk b_wstaw_zdarz.

3.W oknie Edycja Zdarzeń w kalendarzu z rozwijanego pola Zdarzenie wybierz 4 Nieobecności \ 4 Czas wolny za nadgodziny \ Czas wolny na wniosek pracownika za godziny nadliczbowe.

4.W polach Czas wystąpienia od godziny: ... do godziny: ... podaj przedział czasu dla rejestracji odbioru czasu wolnego.
Klikając w polu znajdującym się na prawo od pola minut można przełączyć (b_prz_dob) rejestrację rozpoczęcia lub zakończenia zdarzenia w kolejnej dobie.

5.W sekcji Rozliczanie określ okres rozliczeniowy. Okres Domyślny oznacza okres wystąpienia zdarzenia.

6.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

7.W oknie Wniosek o udzielenie czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe uzupełnij parametry wniosku.

8.Aby kontynuować i utworzyć podgląd wydruku wniosku kliknij przycisk Wykonaj.

9.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku wniosku. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.
 

Zobacz także:

Nadgodziny