Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Wstawianie zdarzenia do kalendarza pracownika/firmy/wzorca

Drukuj

Wstawianie zdarzenia do kalendarza pracownika/firmy/wzorca

Aby wstawić zdarzenie do kalendarza:

1.Wejdź do kalendarza i odszukaj dzień, w którym ma być wstawione zdarzenie.

2.Z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj zdarzenie.

3.W oknie Wystąpienie zdarzenia w polu Zdarzenie odszukaj w katalogu zdarzeń właściwe zdarzenie.