Jak to zrobić? > Towary > Zmiana cen

Drukuj

Zmiana cen

1.Należy wybrać polecenie Towary z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Towary na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Zaznaczyć na liście towary, których ceny chcemy zmienić.

3.Wybierz przycisk [Operacje] i polecenie Zmiana cen. Pojawi się okno dialogowe Zmiana cen wybranych towarów.

4.Jeśli zmieni się cenę bazową, wszystkie pozostałe ceny zostaną odpowiednio przeliczone. Uwzględnione zostaną marże oraz aktualne kursy walut, a dla ceny brutto także stawka VAT. Ceny sprzedaży można wpisać bezpośrednio do odpowiednich pól, nawet wtedy, gdy ich wartości są niezgodne z wykonanymi przeliczeniami (w oknie wystawiania dokumentu będą prezentowane ceny z odpowiednich kolumn). Można także przeliczyć cały arkusz cen na podstawie wskazanej ceny używając klawiszy skrótów Alt+R.

5.Aby zmienić ceny, należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – przycisk Anuluj.