Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Wystawienie dok. sprzedaży do bieżącego dok.

Drukuj

Wystawienie dokumentu sprzedaży do bieżącego dokumentu

Po kliknięciu w oknie odpowiedniego zamówienia przycisku Operacje należy wybrać polecenie Wystaw dokument sprzedaży. Otworzy się okno wystawiania dokumentu sprzedaży z danymi przepisanymi z bieżącego zamówienia. Dane te można zmienić podczas wystawiania dokumentu. Jedno zamówienie można zrealizować wystawiając wiele dokumentów handlowych.

 

W przypadku wystawiania faktury zaliczkowej konieczne jest wystawienie uprzednio w oknie wystawiania dokumentu sprzedaży dokumentu typu kontrakt. Wystawienie dokumentu o charakterze faktury zaliczkowej blokuje edycję zamówienia; możliwa jest jedynie jego korekta. Dla faktur zaliczkowych pokazuje się okno Ustalanie wysokości zaliczki. W oknie tym program podpowiada kwotę brakującą do całkowitego rozliczenia kontraktu, którą można dowolnie zmniejszyć, ale nie można zwiększyć, o czym informuje odpowiedni komunikat. Aby wystawić fakturę zaliczkową, należy wybrać przycisk Wystaw dokument (Alt + W). Faktura zaliczkowa rozlicza zamówienie proporcjonalnie (w sensie kwoty w podziale na stawki VAT).

 

Wysokosc zaliczki 2015.c