Sprzedaż > Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży > Faktury zaliczkowe

Drukuj

Faktury zaliczkowe

Faktura zaliczkowa może być wystawiona jedynie z zamówienia (dokument typu kontrakt) po wybraniu przycisku Operacje. Wystawienie faktury zaliczkowej blokuje edycję zamówienia. Faktura zaliczkowa musi swoją kwotą brutto proporcjonalnie rozliczać zamówienie. Przy rozpoczęcie wystawiania faktury zaliczkowej przepisywane są wszystkie pozycje z zamówienia z proporcjonalnym zmniejszeniem wartości brutto. Edycja dokumentu jest możliwa, ale jego zapis dopuszczony jest tylko wtedy, gdy wynik końcowy odpowiada proporcjonalnemu rozliczeniu VAT, tzn., jeśli wszystkie pozycje są w tej samej stawce VAT – każdy zapis jest poprawny, jeśli są dwie pozycje na tę samą wartość brutto, ale z różnymi stawkami – kwoty brutto w tych pozycjach muszą być sobie równe. Dokument faktury zaliczkowej może być dokumentem o charakterze fiskalnym. Należy w tym celu zaznaczyć właściwe pole w typie dokumentu.

 

Dla faktury zaliczkowej można wystawić kolejną fakturę (zaliczkowa lub końcową) w sposób analogiczny. Faktura końcowa jest to faktura zaliczkowa rozliczająca kontrakt do końca. Chcąc zakończyć realizację kontraktu fakturą końcową należy wybrać ww typ dokumentu wskazując go w kontrakcie i w wyborze ustawień wydruku pozostawić pole Zaliczka NIE zaznaczone.

Do faktury zaliczkowej dołączane są takie same rejestry VAT, jak w dokumentach sprzedaży.

Dokumenty magazynowe są wiązane i wystawiane wyłącznie na podstawie faktur zaliczkowych.

 

Korekta faktur zaliczkowych (bez zmiany kontraktu) jest potrzebna, jeśli:

1.zwrócono część lub całość zaliczki (korekta zmniejszająca wartość zaliczki) lub

2.kwota zaliczki ma zostać inaczej przyporządkowana między pozycje towarowe (korekta nie zmieniająca wartości zaliczki).

Dokument korekty można edytować i wystawić, jeśli suma wartości netto i VAT w stawkach nie będzie zmieniona względem tej, która jest udziałem pozycji w danej stawce VAT w dokumencie korekty.