Jak to zrobić? > Dokumenty > Wystawianie dokumentów

Drukuj

Wystawianie dokumentów - procedura

1.Należy wybrać odpowiednią kartotekę dokumentów z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk (Sprzedaż, Magazyn lub Zakup) na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki dokumentów.

2.Kliknąć przycisk BUFOR. Kliknąć listek Wybór, a następnie wybór Dokumenty w buforze.

3.Zaznaczyć na liście dokumenty, które chcemy wystawić.

4.Należy wybrać przycisk Operacje i polecenie Wystawianie dokumentów. Wyświetlone zostanie okno dialogowe, umożliwiające określenie danych niezbędnych do wystawienia wybranych dokumentów.

5.Jeśli chcemy, aby w wystawianych dokumentach daty wystawienia i sprzedaży zostały zastąpione wartościami podanymi w oknie, należy zaznaczyć pola data wystawienia i data sprzedaży oraz wpisać odpowiednie wartości. Jeśli pola te nie zostaną zaznaczone, daty na dokumentach pozostaną bez zmian.

6.Jeśli chcemy, aby w wystawianych dokumentach dane kontrahenta i towarów zostały zaktualizowane wartościami z odpowiednich kartotek, należy zaznaczyć pole aktualizuj dane kartotekowe dokumentu; w przeciwnym razie dane te pozostaną bez zmian. Aktualizacji nie podlegają: kod kontrahenta oraz kody i ilości towarów.

7.Jeśli chcemy, aby dokumenty były automatycznie fiskalizowane podczas wystawiania, należy zaznaczyć pole fiskalizuj dokumenty fiskalne.

8.Jeśli chcemy, aby wystawiane dokumenty zostały natychmiast wydrukowane, należy zaznaczyć pole drukuj. W polu liczba wydruków trzeba określić, w ilu egzemplarzach ma być wydrukowany każdy z dokumentów; w polu napis wybierz z listy napis, który będzie drukowany na wystawianych dokumentach.

9.Należy wybrać przycisk OK. Wybrane dokumenty zostaną wystawione i wydrukowane (o ile zaznaczyłeś pole drukuj) na domyślnej drukarce.