Urządzenia fiskalne > Wybór typu drukarki fiskalnej

Drukuj

Wybór typu drukarki fiskalnej

Aby praca z programem przebiegała prawidłowo, należy ustalić, jakiego typu drukarka jest przyłączona do komputera, a następnie zdefiniować ją w oknie Ustawienia drukarki fiskalnej.

Nazwa drukarki

Lista wyboru jednej ze zdefiniowanych w programie drukarek fiskalnych.

Dodaj

Umożliwia zdefiniowanie nowej drukarki. Powoduje wyświetlenie okna dialogu, w którym należy podać symboliczną nazwę drukarki, która jest potem prezentowana na opuszczanej liście wyboru.

Usuń

Umożliwia usunięcie drukarki z listy wyboru.

Obsługuj jak

Lista wyboru jednego z obsługiwanych przez program typu drukarki. Jeżeli przyłączonej drukarki nie ma na liście drukarek obsługiwanych przez program, należy:

1.Sprawdzić w instrukcji dostarczonej przez producenta drukarki, czy jest ona programowo zgodna z którąś z dostępnych na liście

2.Sprawdzić, czy nie ma nowszej wersji oprogramowania, obsługującego tę drukarkę

3.Skontaktować się z serwisem Symfonii 2.0.

 

OK

Powoduje zapisanie zmian wprowadzonych do ustawień drukarki i zamknięcie okna.

Anuluj

Zamyka okno bez zapisania zmian wprowadzonych do ustawień drukarki.

Zastosuj

Powoduje zapisanie zmian wprowadzonych do ustawień drukarki, nie zamyka okna.

Pomoc

Wywołuje pomoc programu.

 

Po wybraniu typu drukarki w oknie pojawiają się zakładki, umożliwiające zmianę ustawień drukarki lub wydawanie jej poleceń. Liczba zakładek i ich tytuły, a także nazwy funkcji dostępnych na każdej z nich mogą się różnić w zależności od typu drukarki.