Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Współpraca z FK FK rozne sieci

Drukuj

Współpraca między programem handlowym a programem Finanse i Księgowość zainstalowanymi w różnych sieciach

W przypadku, gdy program handlowy i program Finanse i Księgowość są zainstalowane w różnych sieciach komputerowych, wymiana danych pomiędzy nimi polega wyłącznie na przekazywaniu plików tekstowych i nie ma możliwości synchronizacji kartotek.

Przesyłanie danych odbywa się w kierunku od programu handlowego do programu księgowego. Wymaga to wykonania eksportu danych do pliku w programie handlowym i importu danych z pliku tekstowego do bufora programu księgowego. Nie są konieczne żadne dodatkowe czynności po stronie programu handlowego – wszystkie uzgodnienia dotyczące przesyłanych danych zostaną dokonane i zapamiętane po stronie programu księgowego podczas importu danych z pliku.