Jak to zrobić? > Towary > Usuwanie rodzaju towaru

Drukuj

Usuwanie rodzaju towaru - procedura

1.Wybrać polecenie Towary z menu Kartoteki lub przycisk Towary na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Kliknąć listek Rodzaj. Otworzy się strona Rodzaj.

3.Kliknąć przycisk [ - ] lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+ minus (z klawiatury numerycznej). Program wyświetli okno dialogowe prosząc o potwierdzenie operacji. Nie można usunąć rodzaju zawierającego towary.