Administracja > Organizacja pracy > Ustawienia programu

Drukuj

Ustawienia programu

O ile do uruchomienia programu wystarczy przyjęcie domyślnych wartości ustawień, to dla pełnego wykorzystania możliwości programu należy dane zawarte w kartotece ustawień uzupełnić i dopasować ich wartości do potrzeb firmy.

Wszystkie ustawienia programu dostępne są w oknie przypominającym zwykłe okno kartoteki. W lewej części znajduje się drzewko, którego poszczególne pozycje reprezentują różne grupy ustawień. Zawartość prawej części okna zależy od grupy ustawień wskazanej na drzewku. W oknie ustawień poszczególne ustawienia prezentowane są w kolejności alfabetycznej według nazw.