Jak to zrobić? > Towary > Upusty ilościowe na rodzaj towaru

Drukuj

Upusty ilościowe na rodzaj towaru

1.W otwartym oknie rodzaju towaru należy kliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Upusty ilościowe. Otworzy się okno definiowania upustów ilościowych.

2.Aby zdefiniować nowy upust należy wybrać przycisk  [Nowy].

3.W polu Ilość należy określić ilość towaru, od której obowiązuje upust. Widoczne są wartości w jednostce ewidencyjnej.

4.W polu Upust % / Kwota należy określić procentową lub kwotową wartość upustu. Upust procentowy tworzy się podając w polu waluty znak %, kwotowy – wpisując spację (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena. Dla nowego elementu program domyślnie proponuje wprowadzenie upustu procentowego.

5.W polu Opis można wpisać tekst o długości do 40 znaków, opisujący dany upust.

6.Dla zapisania wprowadzonych danych należy wybrać przycisk Zapisz, aby je anulować - przycisk Anuluj.