Jak to zrobić? > Towary > Upusty ilosciowe dla towar 

Drukuj

Upusty ilościowe dla towaru

1.W otwartym oknie towaru należy kliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Upusty ilościowe. Otworzy się okno definiowania upustów ilościowych.

2.Aby zdefiniować nowy upust należy wybrać przycisk Nowy.

3.W polu Ilość podać ilość towaru, od której obowiązuje upust. Widoczne są wartości w jednostce ewidencyjnej.

4.W polu Upust % / Kwota należy określić procentową lub kwotową wartość upustu. Upust procentowy tworzy się podając w polu waluty znak %, kwotowy – puste pole waluty (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena. Dla nowego elementu program domyślnie proponuje wprowadzenie upustu procentowego.

5.W polu Opis można wpisać tekst o długości do 40 znaków, opisujący dany upust.

6.Dla zapisania wprowadzonych danych należy wybrać przycisk Zapisz, aby je anulować - przycisk Anuluj.