Gospodarka magazynowa > Wydawanie towarów z magazynu > Sposob wyboru dostaw 

Drukuj

Sposób wyboru dostaw dla wydań

Przy wystawianiu magazynowego dokumentu rozchodowego program dla każdej z pozycji towarowych wybiera dostawy do realizacji wydań w następujący sposób:

 

Czy w dokumencie istnieją rezerwacje ze wskazaniem dostaw?

TAK

rezerwacja > ilość w dokumencie - program realizuje istniejące rezerwacje w kolejności wynikającej z wartości parametru metoda rozliczania towaru aż do zrównania się ilości z pozycji towarowej z ilości zrealizowanej z rezerwacji.

rezerwacja = ilość w dokumencie - program realizuje całą rezerwację, czyli wybiera dostawy i ilości towaru na podstawie danych rezerwacji ze wskazaniem dostaw

rezerwacja < ilość w dokumencie - program realizuje całą rezerwację, po czym dobiera brakującą ilość towaru z dostaw, z których nie wydano jeszcze całego towaru w kolejności wynikającej z wartości parametru metoda rozliczania towaru

 

NIE

dostawy dla wydań są określane domyślnie według wartości parametru metoda rozliczania towaru, jeśli istnieją rezerwacje ilościowe, są one realizowane.