Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów - lista dokumentów w buforze

Drukuj

Klawisze skrótów - lista dokumentów w buforze

Aby:

Należy nacisnąć:

Otworzyć okno kartoteki dokumentów sprzedaży

Alt+U

Wyświetlić listę dostępnych zestawień

Alt+S

Wyświetlić listę dostępnych operacji

Alt+E

Otworzyć okno wystawiania dokumentu

Ctrl+D

Zaznaczyć kolejne elementy listy

Shift +strzałka

Zaznaczyć wybrane elementy listy

Ctrl+strzałka, po wybraniu pozycji Ctrl+spacja

Przełączyć zaznaczenie wszystkich elementów listy

Ctrl+A  

Przełączyć zaznaczenie wybranych (zaznaczonych) elementów listy

Ctrl+O

Przełączyć zaznaczenie bieżącego elementu listy

Ctrl+spacja