Rozliczenia finansowe > Rejestry pieniężne

Drukuj

Rejestry pieniężne

Podstawową formą organizacji danych w kartotece pieniędzy jest grupowanie w rejestrach pieniężnych. Są to jakby szuflady, w których umieszczamy i przechowujemy pieniądze – reprezentowane w systemie przez dokumenty płatności. Można je wypłacać z danej szuflady, wpłacać do niej, przekładać z jednej do drugiej. Grupowanie dokumentów płatności w rejestrach jest jednopoziomowe.

 

W programie Handel można utworzyć rejestry trzech typów: gotówkowy, bankowy i inny. Są one odpowiednikami trzech podstawowych typów operacji pieniężnych – wpłaty lub wypłaty gotówki, rejestracji przelewów własnych lub obcych, wszystkich innych operacji pieniężnych (karty płatnicze, czeki itp.).

 

W kartotece Pieniądze istnieją zawsze trzy nieusuwalne rejestry pieniężne (po jednym dla każdego typu, o nazwach domyślnych BANK, INNE i KASA - nazwy te można zmienić) oraz rejestry utworzone przez użytkownika. Rejestry pieniężne mogą być zdefiniowane jako jednowalutowe lub wielowalutowe. Dla rejestrów wielowalutowych program tworzy automatycznie dzienne raporty płatności odrębne dla każdej waluty oraz oddzielnie rejestruje saldo otwarcia i zamknięcia raportu oraz równowartość tych sald w PLN.

 

Program umożliwia drukowanie przelewów. Domyślnie wszystkie numery kont są obsługiwane w standardzie NRB. Wyjątkiem są te, w których na 9tej pozycji wpisano kreskę oddzielającą numer oddziału banku od numeru konta. Przy zapisie w grupach po 4 cyfry, do wydruku przelewu z numeru usuwane są spacje.

 

Zobacz także:

Struktura rejestrów

Rejestr pieniężny

Usuwanie rejestru

Edycja rejestru