Jak to zrobić? > Towary > Przelaczanie Marza Narzut 

Drukuj

Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru

1.W otwartym oknie towaru należy kliknąć listek Ceny. Otworzy się strona prezentująca informacje o cenach towaru.

2.Kliknąć nagłówek marża% lub narzut% w tabeli cen. Zmieni się on z marża% na narzut% lub z narzut% na marża%

 

Wskazówka:

Marża - zysk jest liczony jako procent od ceny sprzedaży

Narzut - zysk jest liczony jako procent od ceny bazowej