Raporty graficzne > Okno graficznej prezentacji danych > Okno Zapisz wykres

Drukuj

Okno Zapisz wykres

Polecenie Zapisz wykres otwierane jest z menu Plik lub z szybkiego dostępu z paska narzędziowego. Wybór tej operacji pozwala na zapisanie zestawienia z parametrami wybranymi przez użytkownika.

Okno zawiera pole Nazwa zestawienia oraz polecenia Zapisz i Anuluj.