Raporty graficzne > Okno graficznej prezentacji danych > Okno kreatora wykresu

Drukuj

Okno kreatora wykresu

Kreator wykresu otwierany jest w oknie niezależnym od okna zestawienia, co pozwala na ich wygodne rozmieszczenie na ekranie monitora.

Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień, podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wykresu z wybranymi opcjami. Użytkownik może ukryć lub rozwinąć widok menu Konstrukcja i Prezentacja.

 

Konstrukcja

Typ wykresu

W części definiowania konstrukcji wykresu można wybrać typ wykresu, który w najpełniejszy sposób odzwierciedli biznesowy sens sporządzanego zestawienia.

 

Wygląd

Wyświetla podgląd sporządzanego wykresu i umożliwia wybór palety kolorów oraz stylu.

 

Dane

Zawiera parametry ustawień dla źródła danych tabeli przestawnej, umożliwiające wybór sposobu pobierania i prezentacji danych, takich jak pobieranie ustawienia źródła danych dla wykreowanych automatycznie lub dedykowanych serii, sumowanie dla kolumn czy maksymalną ilość danych w serii.

 

Prezentacja

W tej części znajdują się ustawienia umożliwiające szczegółowe dostosowanie wyglądu wykresu.