Raporty graficzne > Lista wykresów

Drukuj

Lista wykresów

Okno Lista wykresów otwierane jest w poszczególnych programach po wykonaniu serii czynności opisanych w pomocy kontekstowej: Raporty graficzne-uruchamianie funkcjonalności

 

Polecenie Wykonaj, wybrane po zaznaczeniu zestawienia służy do przejścia do okna parametryzowania danych do wykresu.

 

Kolumna Opcje

Umożliwia przełączenie wyświetlania po uruchomieniu zestawienia okna parametrów jego wykonania. Jeśli wyświetlenie okna parametrów jest wyłączone wtedy raport zostanie wykonany na podstawie predefiniowanych ustawień domyślnych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez Użytkownika z ustawionym zestawem parametrów.

 

W programie Finanse i Księgowość okno parametrów wykresów nie jest wywoływane, gdy zestawienie wykonywane jest bezpośrednio z okna rozrachunków, niezależnie od ustawienia znacznika w kolumnie Opcje. W takim przypadku wykres jest generowany dla listy wyświetlonych pozycji.

 

Kolumna Aktywny

Określa, czy zestawienie będzie dostępne na listach wywoływanych z obszarów tematycznych.

 

Wyłączenie możliwości modyfikowania danych pobieranych do wykresu lub całkowite wyłączenie widoczności zestawienia dla poszczególnych Użytkowników jest ważne w przypadku konieczności ograniczenia dostępu do danych wrażliwych lub danych strategicznych firmy.