Gospodarka magazynowa > Kontrola Intrastat

Drukuj

Kontrola danych do deklaracji Intrastat

Przy zatwierdzaniu magazynowych dokumentów przychodu lub rozchodu program kontroluje, czy kontrahent występujący na dokumencie jest z UE i czy nie jest to jednocześnie kontrahent polski. Jeśli w takim wypadku nie zostało wypełnione któreś z pól koniecznych do wystawienia deklaracji, otwiera się dodatkowe okno, w którym można uzupełnić dane:

Kod kraju wysyłki lub przeznaczenia - z listy rozwijanej

Kod kraju pochodzenia (dla dokumentów przychodu) - z listy rozwijanej

Kod rodzaju transakcji - z listy rozwijanej

 

Okno to można wywołać także z menu podręcznego lub skrótem Alt+R przed wystawieniem dokumentu. Dla dokumentów wystawionych, okno można wywołać w trybie edycji tym samym skrótem.