Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 88

Drukuj

Komunikat nr 88 - Niezgodny tryb otwarcia pliku

Komunikat ten nie powinien wystąpić w trakcie normalnej eksploatacji programu. Przyczyną może być nieprawidłowy sposób dostępu różnych aplikacji do tych samych danych.

 

Rozwiązanie to dotyczy tylko Windows 3.1x. i Workgroups

 

Komunikat jest spowodowany pewnymi nieprawidłowościami w plikach konfiguracyjnych. Należy je zmodyfikować w następujący sposób:

 

W AUTOEXEC.BAT wykasować (jeżeli występują) następujące sekwencje:

@REM Program instalacyjny AMFK - START

@SHARE /L:500 /F:5100

@REM Program instalacyjny AMFK - KONIEC

 

oraz dopisać poniżej polecenia PATH linię z poprawnym SHARE. Powinno to wyglądać tak:

...

PATH C:\DOS;...

SHARE /L:900 /F:9200

...

 

dopisana linia powinna być jedyną linią z poleceniem SHARE.

 

W CONFIG.SYS sprawdzić, czy znajduje się polecenie:

FILES=100

 

powinno to być jedyne polecenie FILES.

 

Powyższe zmiany należy wprowadzić na wszystkich końcówkach sieci, na których pracuje SYMFONIA.

 

W sieci Windows for Workgrups na serwerze parametr FILES powinien mieć wartość 255 oraz udostępniać cały dysk ze wszystkimi prawami (pełne prawa - Menedżer plików dla Windows 3.11; Mój komputer dla Windows 95).

 

W sieci Novell należy sprawdzić w pliku net.cfg (lub shell.cfg zależnie od wersji) na końcówkach czy:

file handlers = 60 (lub więcej).

 

Użytkownicy powinni pełne prawa do katalogu SYMFONIA i podkatalogów (bez Supervisory i Access Control).

 

Akcje:

Odwołaj operację  

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty