Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 85

Drukuj

Komunikat nr 85 - Plik zablokowany

Komunikat wystąpi tylko jeśli równocześnie próbowano otworzyć ten sam plik przy pomocy Btrieve for Windows i NetWare Btrieve.

 

Bazy danych dla tej jednej firmy powinny być obsługiwane albo przez serwer Btrieve, albo przez Btrieve for Windows, nigdy jednocześnie. Skontaktuj się z administratorem systemu i poinformuj go o wystąpieniu komunikatu i potrzebie zmiany konfiguracji w celu ujednolicenia dostępu do baz danych.

 

Akcje:

Odwołaj operację  

Powtórz operację  

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty