Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 7315

Drukuj

Komunikat nr 7315 - Klucz został użyty na tej maszynie

Błąd oznacza, iż walidacja klucza nie przechodzi poprawnie z powodu zmiany w sprzęcie lub zmiany w VM i klucz został zresetowany przed naprawą. Aby wyeliminować błąd należy przejść do katalogu w którym został zainstalowany Pervasive.

 

Domyślnie dla Pervasive 12 jest to:

Dla systemów x64 jest to C:\Program Files (x86)\Actian\PSQL\bin

Dla systemów x86 jest to C:\Program Files\Actian\PSQL\bin

 

Następnie z katalogu w którym jest zainstalowany Pervasive należy odnaleźć plik clicadm.exe lub w64clicadm dla systemów 64 bitowych. Uruchomienie pliku spowoduje wyczyszczenie klucza z Pervasive. Następnie należy ponownie aktywować klucz w PSQL License Administrator.

 

Program PSQL License Administrator znajduje się w menu Start w grupie aplikacji Actian PSQL 12\Utilities.

 

W przypadku gdy licencja została zakupiona przed 1.06.2015, a wystąpi błąd przez który będzie trzeba zresetować licencję – należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Pervasive.

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty