Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 7314

Drukuj

Komunikat nr 7314 - Nie można dezaktywować klucza gdyż jest aktywowany na maszynie o innych sygnaturach

Błąd może wystąpić wówczas gdy zmieniły się informacje w systemie (np. nazwa maszyny). Wówczas należy przejść do okna License Administrator i spróbować użyć opcji Repair.

 

Przyczyną błędu może być również fakt, iż klucz został użyty na innej maszynie, wówczas należy dezaktywować klucz w PSQL License Administrator na maszynie na której został użyty lub zakupić inny klucz na inną maszynę.

 

Program PSQL License Administrator znajduje się w menu Start w grupie aplikacji Actian PSQL 12\Utilities.

 

W przypadku gdy licencja została zakupiona przed 1.06.2015, a wystąpi błąd przez który będzie trzeba zresetować licencję – należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Pervasive.

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty