Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 7218

Drukuj

Komunikat nr 7218 - Wystąpił błąd pozyskiwania informacji o konfiguracji maszyny

Błąd występuje zazwyczaj przy autoryzacji licencji w PSQL License Administrator na koncie posiadającym ograniczenia i restrykcje.

 

Aby rozwiązać problem zaloguj się na konto administratora systemu Windows, a następnie ponów próbę autoryzacji klucza Pervasive w PSQL License Administrator. Problem może również powodować kontrola konta użytkownika (UAC). Wówczas należy wyłączyć funkcję w systemie Windows.

 

Program PSQL License Administrator znajduje się w menu Start w grupie aplikacji Actian PSQL 12\Utilities.

 

Aby wyłączyć kontrolę użytkownika UAC, należy przejść do Panelu Sterowania, a następnie przejść do opcji Konta użytkowników. Następnie należy przejść na wybrane konto użytkownika, a następnie z okna należy wybrać Zmień ustawienie funkcji Kontrola konta użytkownika. W oknie które się pojawi należy wybrać najniższy poziom kontroli, a następnie zapisać zmiany.

 

W przypadku gdy licencja została zakupiona przed 1.06.2015, a wystąpi błąd przez który będzie trzeba zresetować licencję – należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Pervasive.

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty