Komunikaty obsługi bazy danych > Lista komunikatów > komunikat nr 161

Drukuj

Komunikat nr 161 - Klucz licencyjny osiągnął maksymalny limit połączeń, sesji użytkowników lub licencja posiada status expired lub disabled

Błąd definiowany jest jako przekroczenie dostępnych licencji Pervasive.

 

Występuje zazwyczaj w przypadku gdy:

Nie zostanie wprowadzona na serwerze zakupiona licencja Pervasive, a będzie tylko tymczasowa 30 dniowa. Po upływie 30 dni, pojawi się komunikat o błędzie 161.

Zostanie wprowadzona licencja do innej wersji oprogramowania Pervasive niż ta, która została zainstalowana na maszynie.

Zostanie przekroczona dostępna ilość licencji.

Jeśli któryś z modułów Symfonii został zainstalowany lokalnie na stacji roboczej, na której upłynął 30 dniowy okres licencji próbnej.

 

Aby rozwiązać problemy z błędem 161 upewnij się, że:

Na serwerze zainstalowano Pervasive w wersji Workgroup lub Serwer.

Na stacji roboczej Pervasive został skonfigurowany jako klient.

Na stacji roboczej Symfonia została zainstalowana jako stacja robocza.

 

Jeśli instalacja jest poprawna według zaleceń instrukcji instalacji, a błąd nadal występuje, sprawdź w PSQL License Administrator na serwerze czy został poprawnie wprowadzony klucz licencji Pervasive.

Aby sprawdzić status licencji Pervasive uruchom PSQL License Administrator znajdujący się w menu Start w grupie aplikacji Actian PSQL 12\Utilities.

 

Jeżeli licencja jest poprawna to tabeli License Information wyświetlane są jej właściwości:

Product Name – nazwa produktu np. Pervasive PSQL 12 Workgroup,

State – stan licencji np: Active,

User Count – liczba użytkowników bazy,

Expiration Date – termin wygaśnięcia licencji lub w przypadku licencji bezterminowej n/a.

 

Jeśli wystąpi problem związany z licencją Pervasive tzn. jej status będzie np. Disabled, należy wykonać próbę naprawy licencji z poziomu okna PSQL License Administrator. Jeśli naprawa się nie powiedzie spróbuj dezaktywować i ponownie aktywować licencję. Istnieje możliwość, iż przy tych operacjach wystąpi błąd 7224.

 

Zobacz też:

Reakcja na komunikaty