Jak to zrobić? > Towary > Indywidualne upusty dla towaru

Drukuj

Indywidualne upusty dla towaru

1.W otwartym oknie towaru należy kliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Indywidualne upusty. Otworzy się okno definiowania indywidualnych upustów.

2.Wybrać odpowiedni listek w zależności od tego, czy chcemy definiować upusty dla konkretnych kontrahentów czy rodzajów kontrahentów.

3.W polu Kod wpisać kod, pod jakim kontrahent/rodzaj kontrahenta jest znany w systemie. Można go wybrać z opuszczanej listy; jeśli pominie się kod, program opisze kontrahenta jako "nierejestrowany".

4.W polu Upust % / Cena podać wartość indywidualnej ceny lub indywidualnego upustu. Upust tworzy się podając w polu waluty znak %, natomiast cenę indywidualną nie podając nic (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena. Dla nowego elementu program domyślnie proponuje wprowadzenie upustu (w symbolu waluty umieszczony jest znak %).

5.W polu Opis można wpisać tekst o długości do 40 znaków, opisujący dany upust.

6.Dla zapisania wprowadzonych danych wybrać przycisk Zapisz, aby je anulować - przycisk Anuluj.