Sprzedaż detaliczna > Dodawanie towaru w oknie detalu

Drukuj

Dodawanie towaru w oknie detalu Funkcjonalność dodatkowo płatna

Towar na dokument detalu można wprowadzać poprzez dodanie go z kartoteki towarów. Wybiera się wówczas w oknie dokumentu sprzedaży detalicznej przycisk Towary. Otwiera się okno prezentujące stan kartoteki towarów. Uruchomione okno Towary wyświetla listę towarów kartoteki towarowej Handlu. W oknie widoczne są kod kreskowy towaru, kod towaru, nazwa towaru oraz jego cena i stan. Kolumna Cena wyświetla cenę o typie wybranym w dokumencie (albo domyślny typ ceny albo wskazany przyciskiem „Typ ceny”). Kolumna Stan prezentuje stan handlowy, który zależy od uprawnień użytkownika wystawiającego dokument - jeśli użytkownik ma prawo „Dostęp do magazynów bez uprawnień”, to wyświetlana jest suma stanu handlowego z wszystkich magazynów. W przeciwnym wypadku - suma stanu handlowego z magazynów, do których użytkownik ma dostęp.

Pozycje towarową wyszukuje się wpisując w górne pole: kod towaru, jego kod kreskowy lub nazwę. Odszukany towar jest podświetlany. W celu dodania go do dokumentu wybiera się przycisk Wybierz lub Enter. Okno listy towarów automatycznie się zamyka, a pozycja jest dopisana do listy towarowej okna detalu. Po wprowadzeniu pozycji towarowej na dokument, aktywne pole wyszukiwania jest ponownie gotowe do wprowadzania kolejnego towaru.

 

Dodawane pozycje towarowe mogą być sumowane w jedną pozycję dokumentu. Sumowanie to zależy od ustawień parametru pracy „Sumowanie ilości po wczytaniu kodu paskowego”.

 

Zobacz także:

Sprzedaż detaliczna - operacje okna detalu