Sprzedaż detaliczna > Dodawanie kontrahenta oknie detalu

Drukuj

Dodawanie kontrahenta w oknie detalu Funkcjonalność dodatkowo płatna

Użycie w oknie sprzedaży detalicznej przycisku Kontrahent powoduje wyświetlenie okna Kontrahenci.

W górnym polu okna wpisuje się dowolny fragment tekstu. Przeszukiwane są pola: Kod, Nazwa, NIP, PESEL, REGON, Miejscowość, Rejon, pola numerów telefonicznych oraz pola dodatkowe zakładki Pozostałe formatki kontrahenta. Wyszukanego kontrahenta dodaje się do dokumentu przyciskiem Wybierz lub Enter. Przycisk Pokaż wyświetla formatkę kontrahenta. W przypadku kontrahenta nowego, niewystępującego w kartotece kontrahentów, należy go najpierw dodać do kartoteki – przycisk Dodaj, a następnie wybrać, jako kontrahenta detalicznego. Do dodawania kontrahenta do kartoteki wymagane jest prawo do przeglądania danych kontrahentów.

 

Zobacz także:

Sprzedaż detaliczna - operacje okna detalu