Opis języka szablonów > Spis poleceń języka szablonów > Date

Drukuj

Date - polecenie

Składnia

Date  ( [wartość]   )

 

Opis

Polecenie dokonuje zamiany daty z formatu pliku wejściowego (określonego definicją #Data ), do postaci RRRR-MM-DD, czyli 4 cyfry roku - 2 cyfry miesiąca - 2 cyfry dnia.

Jeśli argument nie zostanie podany, wówczas polecenie zwróci aktualną datę systemową (datę komputera).

 

Przykład:

$dataDok = Date  ( [data dokumentu]  )