Sprzedaż detaliczna > Blokada dokumentu detalu

Drukuj

Blokada dokumentu detalu Funkcjonalność dodatkowo płatna

Użycie w oknie sprzedaży detalicznej przycisku Blokada wywołuje okno logowania. Dopiero po wprowadzeniu poprawnych danych logowania użytkownika i wybraniu przycisku Odblokuj można wrócić do pracy na dokumencie detalu. Przycisk Wyloguj wylogowuje użytkownika z programu.

 

Zobacz także:

Okno sprzedaży detalicznej - formatka detalu