Strona startowa

Drukuj

Wybór według jednego kryterium

Po kliknięciu wyboru wymagającego podania wartości kryterium wyszukiwania program wyświetla okno dialogowe, umożliwiające określenie wartości kryterium wyboru. To, czy dane kryterium przyjmuje pojedynczą wartość czy też musi być zawarte w podanym przedziale określa się klikając przycisk Szukaj na... lub Szukaj od... do... okienka dialogowego. Zdefiniowanemu kryterium można nadać nazwę, wpisując ją w pole Zachowaj jako, i zachować je do wielokrotnego wykorzystania.

Interpretacja wartości w polach od i do