Strona startowa

Drukuj

Interpretacja wartości kryteriów wyszukiwania

Jeśli wpiszemy wartość do pola na, lub wpiszemy wartość tylko do pola od i nie przejdziemy do pola do, otrzymamy listę pozycji, dla których wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe wpisanym znakom. Pozostałe znaki nie są brane pod uwagę.

Jeśli wpiszemy wartość do pola od i przejdziemy do pola do nic do niego nie wpisując, otrzymamy listę od pierwszej pozycji, dla której wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe wpisanym znakom do ostatniej pozycji w kartotece.

Jeśli wpiszemy wartości do pola od i do pola do, otrzymamy listę rozpoczynającą się od pozycji, dla których wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe znakom wpisanym w pole od, a kończącą się pozycjami, dla których wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe znakom wpisanym w pole do.

Jeśli wpiszemy wartość tylko do pola do, otrzymamy wszystkie pozycje od początku kartoteki do pierwszej pozycji, dla której wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe wpisanym znakom, włącznie z tą pozycją.

Jeśli nie wpiszemy żadnych wartości zarówno do pola od jak i do, otrzymamy listę wszystkich pozycji kartoteki.